Summerschool Omgevingsvisie Zuid Holland.

De uiteenlopende reacties op de aangekondigde nieuwe omgevingswet zijn op zich al een studie waard. Waarom begint de ene gemeente heel voorzichtig een klein proefprojectje, maakt een andere gemeente in moordtempo een nieuwe omgevingsvisie en organiseert de provincie Zuid Holland een summerschool.  Ik merk verschil tussen overheden die vooral intern voorbereidend werk doen en overheden die naar buiten treden. Daarnaast zie ik verschillen tussen overheden die vanuit concrete opgaven werken en anderen meer gaan voor de ideale toekomt, de droom.

In ieder geval nam ik deze zomer de uitnodiging om met de summerschool in Zuid Holland mee te doen graag aan. Verschillende interdisciplinair teams, bestaande oud jonge en oudere deelnemers, kregen de opdracht om in 3 dagen een omgevingsvisie te maken. Hiervoor volgende we een intensief programma met workshops, presentaties en gesprekken met deskundigen van binnen en buiten de provincie, met stakeholders en met onze opdrachtgevers. Mijn team bestond uit Sander en Sylvia (jong, veiligheidsexpert en bestuurskundige) en Ckees en ikzelf (oud(er), bioloog en stedenbouwkundige).

Het werden 3 dynamische dagen waarin we met heel veel plezier samenwerkten. De algehele sfeer zou je kunnen beschrijven als “chaos”, vergelijkbaar met de situatie waarvanuit de omgevingswet wordt ingevoerd. Er verandert veel, mogelijkheden komen in beeld, het hoe en wat vormt zich langzaam.

Ons groepsproces sprong van keuze- naar keuzemoment en dat zag er ongeveer zo uit:

  • een snelle start met de keuze voor een motto “we stay on earth” en een centrale opgave “Zuid Holland als klimaatadaptieve Delta”.
  • stellingen en een debat over het belang van deze opgave: onsinziens de onderste laag in de piramide van Maslov en daarmee voorwaardelijk. Volgens enkele stakeholders meer een opgave voor het rijk dan voor de provincie.
  • we bouwden voort op bestaand beleid van de provincie
  • en hebben klimaatadaptieve maatregelen uit het rijksbeleid geleend
  • daarnaast stimuleerden we waar mogelijk experimenten en innovaties ter ondersteuning van de visie.
  • we ordenenden ten slotte de info en concluderen dat “werk met werk” gemaakt moest worden (we gebruikten zelf een ouderwetse term (werd niet gewaardeerd): dubbele doelstelling).
  • in de verschillende deelgebieden van Zuid Holland startten we gesprekken met stakeholders.
  • en we adviseerden de provincie om met de resultaten van deze workshop het gesprek met gemeenten te starten

De eerste prijs ging naar een plan dat uitgaat van het geluk van de inwoners van Zuid Holland. Deze groep presenteerde  hun plan op een delfts blauw tegeltje met daarop de tekst: “we doen het samen”. De omgevingsvisie is immers vormvrij.

 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *