De nieuwe Omgevingswet: Wat kan je er mee?

Er komt een nieuwe wet, niet alleen omdat het beter moet (integraler, sneller, inzichtelijker, meer kansen biedend) maar ook omdat we denken dat dit mogelijk is. Nieuwe techniek en ander gedrag zijn daarbij de belangrijkste sleutels. Hoe krijg je dat voor elkaar? In ieder geval op tijd beginnen hebben de meeste overheden gedacht. Er zijn budgetten vrijgemaakt, procesmanagers aangesteld etc. Vervolgens kiest iedereen zijn eigen weg met dezelfde kernvraag: Hoe kan je dit verandertraject én goed benutten én tegelijkertijd binnen de perken houden.

De gemeente Delft is begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe participatieaanpak: Delfts Doen. Als moderator heb ik een aantal rollenspelen mogen meemaken. Voor gemeentebestuurders zeer leerzaam: krijgen we nu meer of minder te zeggen en op welk moment. Ontwikkelaars zagen daarentegen geen grote verschillen met de huidige praktijk terwijl bewoners zich zorgen maakten over de betrouwbaarheid van initiatiefnemers.

Bewoners zijn ook door middel van interviews bevraagd op hun wensen. Zij willen graag betrokken zijn bij planontwikkeling in hun eigen omgeving en daarbij is het belangrijk dat de gemeente aangeeft wat haar visie is.

Hoe dit werkt in de praktijk wordt nu uitgeprobeerd op een aantal plekken in de stad.

Delft lijkt te hebben ingezet op het zo vroeg mogelijk beïnvloeden van het gedrag. Iets waarmee bij de decentralisaties van de zorg al veel ervaring was opgedaan.

Gaat een en ander nu ook een betere/mooiere/gezondere/duurzame stad opleveren?

Wat voor stad denken we eigenlijk dat Delft zou moeten worden. Onlangs is gestart met een omgevingsvisie gericht op 2040. De voorgestelde aanpak is toegelicht en besproken. Experts in de stad willen graag direct participeren. Dat is voor de gemeente nog te vroeg. Wat is het juiste moment voor de eerste participatie ronde? En hoe doen anderen dat eigenlijk?

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *