Van innovaties in de zorg naar de Omgevingswet

Als stedelijk manager ben ik gericht op het oplossen van praktische stedelijke vraagstukken, passend in het grotere geheel. De afgelopen periode heb ik innovaties in zorg en welzijn op de voet gevolgd, met name in Delft en omgeving. Medewerkers van verschillende zorginstellingen spraken van groeiende samenwerking en spraken trots over nieuwe zorgconcepten. Verzorgend personeel ging de barricade op in verband met de werkdruk. En de Delftenaren zelf? Er wordt nog steeds gemopperd op de sluiting van de verzorgingshuizen, maar tegelijkertijd zijn ook velen blij dat ze langer thuis kunnen blijven wonen met gebruik van thuiszorg en diverse goede vormen van dagbesteding.

De gemeente zelf focust op het verbeteren van de Toegang van de zorgverlening.

Daarnaast faciliteert ze de gewenste veranderingen: naast de zorgprofessionals zijn ook burgers en ondernemers gevraagd om met initiatieven te komen. Daarvan heb ik pareltjes voorbij zien komen als de Hartige Samaritaan en de Molen de Roos en Can I Dream en de communityschool in de Buitenhof. Ze ademen de geest van verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor elkaar. Maar er zijn ook vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot continuïteit en het maken van afgewogen keuzes.

De vernieuwing in de zorg heeft niet automatisch geleid tot vernieuwing in onze leef- en woonomgeving. Dat is wel nodig! Deskundigen voeren het gesprek, prijsvragen worden uitgeschreven, het veranderingsmechanisme komt langzaam op gang. Hoe kunnen we versnellen dat er meer vraaggericht gebouwd gaat worden. Wanneer pakken woningcorporaties weer hun rol?

En gaat de nieuwe omgevingswet daarbij helpen? Hoe maken we van Delft een gezonde stad en wegen we dat af tegen andere waarden als duurzaamheid, groen, mobiel etc. Het denken vanuit opgaven krijgt in ieder geval de wind mee en dat is alvast winst.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *