Aan de slag

DSC02517Ik ben even uit verkend. De belangrijkste ontwikkelingen binnen de zorg en welzijn heb ik in beeld. De vraag is nu: wat voor mogelijkheden biedt dat voor mezelf als stedelijk manager?

In september nam ik deel aan een gesprek van een zorg netwerk in een verzorgingshuis in Brabant. De vestigingsmanager vertelde gedreven zijn verhaal. Dat zou ik ook wel willen dacht ik.  Een omgeving creëren waar mensen plezierig kunnen wonen en verzorgd worden en tegelijkertijd deel blijven uitmaken van de samenleving. Ik weet dat er vrouwen zijn die een dergelijke overstap hebben gemaakt in hun loopbaan. Maar eenvoudig zal het niet zijn, alleen al gegeven het feit dat er huizen gesloten worden. Maar toch goed om nog eens na te vragen.

Op diezelfde middag ontmoette ik medewerkers van een verzekeringsmaatschappij die enthousiast vertelden over de wijze waarop zij integrale teams hadden opgezet waarin zorg- en welzijnsvoorzieningen in samenhang werden ingezet. Ik vroeg mij af in hoeverre de aandacht voor verbeterde afstemming ook de gewenste innovatie gaat brengen. Wat is een goed wijkteam en wat zou ik kunnen bijdragen aan het functioneren van een goed team? En welke lessen uit het gebiedsgericht werken kunnen geleerd worden?

Ik ben er van overtuigd dat de bewoners zelf een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij die zo noodzakelijke innovatie. Hoe beladen de term participatiemaatschappij ook is: hier zal ruimte gevonden moeten worden. Mijn aandacht gaat vooral uit naar mogelijkheden om het makkelijker en leuker te maken om dingen samen te doen en meer voor elkaar te betekenen. Daarbij kunnen gemeenten en corporaties een goede verbindende schakel vormen.

Ik ben bijvoorbeeld enthousiast over websites waar burenhulp geboden wordt. Maar ook over verschillende initiatieven waar mensen ’s avonds met elkaar kunnen eten zoals bijvoorbeeld de Resto’s van Harte. Hier wordt door vrijwilligers dagelijks een gezellige, gezonde en betaalbare maaltijd klaargemaakt. Ik heb een dag mogen helpen met koken in restaurant van Harte in Rotterdam. Een prachtig initiatief, maar het bereik blijft nog beperkt.

Doordat mijn moeder en schoonvader gebruik maken van dagbehandeling/besteding ben ik deze voorziening heel erg gaan waarderen. Eerder had ik mezelf niet beseft hoe belangrijk het is voor mantelzorgers dat zij af en toe worden ontlast van de zorg die ze verlenen. Dat kan vaak alleen door gebruik te maken van dagbehandeling/besteding. Hoe maak je die dan zo aantrekkelijk mogelijk? Ik ben zelf mantelzorger geweest van een mevrouw die het liefst in de tuin werkte. Met haar ging ik dan ook wel eens wandelen in het tuincentrum. Daar kwam ik trouwens wel meer wandelende ouderen tegen. Hierop aanhakend zou ik willen verkennen of het mogelijk is vormen van dagbehandeling/besteding te creëren in een groene setting.

De stichting Mezzo behartigt de belangen van mantelzorgers. Het is een professionele organisatie die ik vaker om advies heb gevraagd. Vanuit mijn eigen ervaring heb ik hen voorgesteld om de kinderen van mantelzorgers beter te informeren over de belasting die mantelzorg met zich meebrengt en hoe die bewaakt kan worden.

En tot slot wil ik de vele particuliere initiatieven noemen die gericht zijn om zelf nieuwe vormen van wonen met zorg te organiseren. Ik ben hierdoor aangenaam verrast en wil me daar ook zeker verder in verdiepen. Hier zit zeker muziek in.

 

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *