Stap op de plaats: Van verkennen naar actie!

DSC02517

Ook al valt er voor mij nog veel te ontdekken in de wereld van Zorg en Welzijn, ik wil ook iets gaan doen! Dat gevoel bekruipt me de laatste tijd steeds sterker. Daarom is het fijn om nu de balans op te maken van de verkenning in de Zorg die ik afgelopen maanden gemaakt heb.

Er verandert veel binnen de zorg. De beweging is in gang gezet. Hoe snel het zal gaan en waar het precies naar toegaat is nog onduidelijk. Mijnsinziens kan het ook niet anders. Maar het is wel zaak om nu te gaan monitoren: wat zijn goede ontwikkelingen die ondersteuning verdienen en welke ontwikkelingen hebben geen toekomst perspectief. Een mooie rol voor de gemeenten.

Samen met bewoners en zorgverleners zullen doelen moeten worden bepaald. Niet te lang blijven hangen in de transitie, maar doorschakelen naar de gewenste transformatie! Het aanbesteden van de zorg is voor partijen ingewikkeld. Het uitwisselen van informatie eveneens. Maar het gaat erom wat daar achter zit: wat wil je bereiken? Pas als dat perspectief helder is kunnen verdere stappen worden gezet.

Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de zorg voor ouderen. Uitgangspunten waar ik van overtuigd ben geraakt zijn:

 • Zorg moet inkomensafhankelijk zijn (met een max bedrag aan eigen bijdragen)
 • Als mensen zelf in staat zijn om zorg te regelen, laat ze dit dan ook vooral zelf doen (en geef ze zo nodig een rugzakje)
 • Er zijn mensen die zorg kunnen en willen leveren maar dit (nog) niet doen: platforms van burenhulp kunnen helpen
 • Ouderenbonden kunnen welzijnstaken van de overheid overnemen
 • Het grensvlak van zorg en welzijn verdient dubbel aandacht; verzekeraars en overheden zullen met elkaar moeten samenwerken (ook in contacten met uitvoerders)
 • De drempel naar het verpleegtehuis hoeft niet lager maar wel veel beter aangelicht!
 • De thuiszorg wordt beter als er met kleine teams gewerkt wordt
 • Ontkoppeling van indicatie en uitvoering staat vernieuwing in de weg
 • Mantelzorgers worden vaak overbelast en daar is te weinig zorg voor
 • Dagbesteding voor partners is een uitkomst voor mantelzorgers. Maar die dagbesteding is vaak te weinig toegankelijk
 • Eenzaamheid is een groot probleem: nieuwe woonvormen zijn gewenst (particuliere ininitieven volop!)

Uit eigen ervaring ben ik veel wijzer geworden over mantelzorg en de risico’s van mantelzorg. Mezzo is de landelijke vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg. Zij doen veel onderzoek en laten veel van zich horen. Ik ben onder de indruk.

Er zijn in Nederland veel mantelbezorgers die overbelast zijn. En we doen hier veel te weinig aan. Zij verdienen een omgeving die ze een beetje in de gaten houden. Extra ondersteuning is een must wanneer:

 • partners gaan dwalen
 • en er chronisch slaaptekort ontstaat.

Dit was bij mijn schoonouders aan de orde. Wij hebben als familie niet alert gereageerd.  Maar ook de huisarts en andere hulpverleners hebben niets ondernomen. Daardoor is mijn schoonvader “ontspoord”.

Dit leidde tot een rechtzaak en hij is veroordeeld. “U had meer hulp moeten organiseren en accepteren”, zo is hem verweten. Een verwijt dat mijnsinziens niet hem treft, maar zijn omgeving. In zijn omgeving zijn wel lessen geleerd. Betrokken hulpverleners reageren nu alerter. Ik pleit ervoor om familieleden beter te informeren over de risico’s die mantelzorgers lopen.

Ik ben me meer dan ooit bewust dat ik mezelf samen met anderen wil inzetten om een maatschappelijk doel te bereiken. Dat is altijd mijn drive geweest, zowel als stedelijke ontwikkelaar als organisatie ontwikkelaar. Ook binnen de zorg liggen kansen, ook al liggen ze niet voor het oprapen. Ik wil weer aan de slag, en ik ben benieuwd waar dit gaat lukken: aansluitend bij mijn ervaring bij de overheid, of juist in een nieuwe omgeving bij een maatschappelijke organisatie of gekoppeld aan particulier initiatief.

Daarbij blijf ik bloggen. Ik wil namelijk niet alleen dingen doen. Ik wil er ook over vertellen. Als ik dingen ontdek of ervaar dan wil ik dat delen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *