Integrale aanpak

DSC02517De zorg moet beter en goedkoper. De sleutel ligt bij samenwerken. Maar hoe doe je dat? Werken met sociale (wijk) teams lijkt een geslaagde manier op multi probleem gezinnen aan te pakken, zo stelt het ministerie van BZK (www.integrale-aanpak.nl; www.lpbl.nl) Ik was direct nieuwsgierig. Binnen Stadsontwikkeling heb ik ervaring met integraal werken waarbij ik heb geleerd dat integraal werken nieuwe oplossingen genereert. Maar ook dat je selectief moet zijn met wat je integraal wilt oplossen. Zo was het integraal plan Noordrand in Rotterdam in de 90-er jaren een geslaagde manier om ontwikkelingen met betrekking tot infrastructuur, het wonen en bedrijfsontwikkeling beter op elkaar af te stemmen. Vandaag de dag ligt vernieuwing vooral besloten in het zo vroeg mogelijk betrekken van verschillende partijen zoals bewoners, maatschappelijke instelling, bouwers, overheid etc. Wat zijn de problemen in de zorg? Van alle Nederlanders heeft 85% geen problemen. Van de 15% Nederlanders is slechts een deel niet zelfredzaam. Zij hebben vaak meerdere problemen. 1-2% van deze mensen wordt intramuraal verzorgd. Zij worden ook wel het top-segment van de zorg genoemd. Binnen het top-segment gebruiken multi-probleem gezinnen 50% van het budget, ouderen 25% en overige groepen 25%. De aandacht is gericht op het voorkomen dat mensen bij dit topsegment gaan behoren. Hoe kan escalatie van problemen worden tegengegaan? Sociale wijkteam richten zich in het bijzonder op multi-probleemgezinnen:

  1. hoe kunnen deze gezinnen sneller worden bereikt?
  2. efficiëntere oplossingen mogelijk maken door middel van gebruik making van  eigen kracht en het principe: 1huishouden/1plan

Sociale teams zullen succesvol zijn als ze echt multidisciplinair zijn: werk en inkomen, jeugd,. welzijn/wmo en zorg. Daarnaast zijn er ook voorstanders om corporaties en bewoners te betrekken. Kunnen in gemeenten waar gewerkt wordt met sociale teams de loketten worden gesloten? Er zijn gemeenten die hiervoor kiezen. Mijns inziens is het beter sociale teams te richten op het oplossen van ingewikkelde problemen. Daarbij is het belangrijk een goede zoekstrategie te ontwikkelen. We zullen bij het oplossen van die problemen buiten de reguliere protocollen moeten gaan denken en handelen. Niet iedereen is gelijk! Alleen dan kunnen problemen beter en goedkoper worden opgelost. We zullen mensen meer moeten betrekken bij het vinden van succesvolle oplossingen.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *