Stap op de plaats: Van verkennen naar actie!

DSC02517

Ook al valt er voor mij nog veel te ontdekken in de wereld van Zorg en Welzijn, ik wil ook iets gaan doen! Dat gevoel bekruipt me de laatste tijd steeds sterker. Daarom is het fijn om nu de balans op te maken van de verkenning in de Zorg die ik afgelopen maanden gemaakt heb.

Er verandert veel binnen de zorg. De beweging is in gang gezet. Hoe snel het zal gaan en waar het precies naar toegaat is nog onduidelijk. Mijnsinziens kan het ook niet anders. Maar het is wel zaak om nu te gaan monitoren: wat zijn goede ontwikkelingen die ondersteuning verdienen en welke ontwikkelingen hebben geen toekomst perspectief. Een mooie rol voor de gemeenten. Continue reading

Op verkenning in de zorg

DSC02517

Welkom op mijn blog. Op deze plek doe ik verslag van mijn verkenningstocht in de zorg. De zorg is voor mij een nieuwe wereld die ik graag beter wil leren kennen. Ik ben gefascineerd door de vele veranderingen die op dit terrein aan de orde zijn, en ik verwacht dat ik hier zelf een bijdrage aan kan leveren.

Op basis van mijn ervaring met organisatieontwikkeling en stads- en gebiedsontwikkeling heb ik geleerd hoe succesvol kan worden samengewerkt, wat het betekent om integraal te werken en op welke manier de overheid veranderingen kan faciliteren. Ook mijn kennis en ervaring met gemeentelijke grondbedrijven zou van pas kunnen komen. Continue reading