Met veel plezier ondersteun ik opdrachtgevers en professionals bij de realisatie van complexe stedelijke opgaven. In de rol van programmamanager, interimmanager, procesbegeleider of coach zet ik mij in om de benodigde samenwerking tussen partners tot een succes te maken.

Mijn aanpak is vraaggericht: op basis van wat partners willen bereiken, en de verschillende ervaringen die eerder zijn opgedaan, wordt een gemeenschappelijk plan van aanpak opgesteld. Daarbij ontstaat veelal ruimte voor nieuwe werkwijzen/oplossingen maar ook focus op hoofdzaken.

Op dit moment richt ik mijn aandacht in het bijzonder op:

  • gebiedsontwikkeling binnen de bestaande stad (waaronder de transformatie van oude woonwijken)
  • de ontwikkeling van omgevingsvisies in het kader van de nieuwe omgevingswet, en
  • het stimuleren van particuliere initiatief (stadsmakers; placemaking; jane-walks)

Daarnaast werk ik als programmamanager bij TOPdelft, het onafhankelijk debatcentrum in Delft. Hier organiseer en modereer ik debatten, leeravonden en challenges met betrekking tot stadsmakers-initiatieven, mogelijkheden van de omgevingswet, en innovaties met betrekking tot wonen en zorg.

Reacties zijn gesloten.